Effektiv undervisning - om synligt lärande i praktiken. En utbildning av Simon Hjort.

Vad är effektiv undervisning?

Effektiv undervisning syftar på verkningsfull undervisning, där elever engageras och lär sig så mycket som möjligt. Via föreläsningar och utbildningsdagar erbjuder jag pedagoger och rektorer konkreta redskap och inspiration. Detta görs med utgångspunkt i ledande forskning. När effektiv undervisning skapar meningsfullt lärande är det magiskt att vara lärare – och elev.