Simon hjort

SIMON HJORT

Allt mitt arbete genomsyras av en vilja att fördjupa människors lärande. Till vardags arbetar jag som lektor i Linköpings kommun med skolutveckling på förvaltningsnivå. Det innebär att jag stödjer lärare, rektorer och förvaltning med sikte på en framgångsrik undervisning för varje elev. Jag jobbar med handledning, utbildning och kvalitetsarbete i syfte att förbättra det lokala skolsystemet.

Föreläsare, handledare och författare

I mitt företag har jag sedan 2012 föreläst, utbildat och handlett. Att få möta engagerande personer som brinner för skolutveckling har betytt mycket för mig. Jag har föreläst för samtliga lärare i hela kommuner, för rektorer och för lärare på enskilda skolor, både i Sverige och utomlands. Jag anordnar utbildningsdagar, medverkar på konferenser samt föreläser i samarbete med universitet och högskolor. Att få ta del av undervisning i länder som Kanada, England och Finland har också varit värdefulla erfarenheter. Jag har långsiktiga relationer med enskilda skolor och kommuner där jag återkommande och över tid stödjer skolutvecklingsprocessen.

Mina böcker Effektiv undervisning, meningsfullt lärande och Från tyckare till tänkare - Effektiva undervisningsstrategier, används i kollegialt lärande runtom i landet. Jag tar utgångspunkt i ledande forskning för att sedan på ett konkret sätt visa hur lärare kan göra för att skapa engagemang och fördjupa lärandet i klassrummet.

Bakgrund

Jag är i grunden gymnasielärare och har haft möjlighet att förena undervisning i skolans värld med forskning vid Linköpings universitet. Sedan jag blev klar med min lic-avhandling 2014 har jag arbetat som lektor. Vid sidan av min akademiska bakgrund så är jag utbildad inom John Hatties skolutvecklingsprogram Visble learning plus. Jag är också tränad i handledning inom ramen för programmet mentoring-coaching. För mitt förlag, Natur & Kultur, så har jag skrivit texter i lärarhandledningar och lektörsläst nya böcker inom det pedagogiska området. Jag har även fackgranskat boken Utmanande undervisning i klassrummet som är skriven av skolutvecklaren James Nottingham. Med andra ord så tycker jag om att göra olika saker som har med lärande, skrivande och utbildning att göra. Har du funderingar kring samarbete så tveka inte att höra dig!

Fotografierna på webbplatsen är tagna av Niclas Fasth.