Handledning

Handledning

Söker du ett mer långsiktigt stöd i skolutvecklingsarbetet, som går utöver enskilda föreläsningar eller utbildningsdagar? Jag har lång erfarenhet av att stödja enskilda rektorer, skolor och huvudmän i strategiskt utvecklingsarbete. Det kan handla om att ta fram strategier för storskalig undervisningsförbättring, att designa kvalitetsarbete eller att mäta effekter av insatser. Oavsett behov kan jag fungera som ett bollplank.